งาน eBIZ & OEM EXPO 2023

งานแสดงสินค้าและบริการด้านผู้รับจ้างผลิตครบวงจรที่ได้มาตรฐานจากภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) โดยร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (F.T.I.) ในการเป็นพันธมิตรร่วมจัดงาน ครอบคลุมกว่า 7 หมวดหมู่ธุรกิจผู้รับจ้างผลิต อาทิ เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ด้านความงาม, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค, อาหารและเครื่องดื่ม, แฟชั่นและไลฟ์สไตล์, บรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เป็นต้น โดยจัดพร้อมกับงาน e-Biz Expo 2023

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee