ประวัติความเป็นมา

เบื้องหลังความสง่างามและมีชื่อเสียงของสถานความงาม พฤกษา คลินิก นั้น นอกจากปณิธานและความทุ่มเทของผู้ก่อตั้ง คือ นายแพทย์ เศรษฐกานต์ อัตถากรพันธ์ และประสบการณ์ของทีมแพทย์ ที่ยาวนานมากกว่า 30 ปีแล้ว อีกหนึ่งพลังสู่ความสำเร็จคือ ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่นำมาใช้ในคอร์สทรีทเมนต์ต่าง ๆ ของเรา ตลอดจนผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพผิวที่จ่ายให้คนไข้นำกลับไปใช้

พฤกษา แลบบอราเทอรี่ คือ โรงงานผลิตเครื่องสำอาง มาตรฐานสากลที่ยืนเคียงข้างพฤกษา คลินิก มาโดยตลอด ด้วยความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่ยาวนานของทีมแพทย์ เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราโดดเด่นในด้านประสิทธิภาพและคุณภาพที่ถูกส่งถึงลูกค้าทุกรายตลอดมา

“พฤกษา แลบบอราเทอรี่” โรงงานผู้ผลิตเครื่องสำอางและเวชสำอางด้านความงามที่ดีที่สุด เรายืนหยัดบนปรัชญาการทำธุรกิจว่า ทุกผลิตภัณฑ์ของเราต้องดีที่สุดและเห็นผลลัพธ์ชัดเจนเสมอ

เบื้องหลังชื่อเสียง และความสำเร็จอันสง่างามของพฤกษาคลินิก

การผสมผสานระหว่างความเป็นมืออาชีพของคณาจารย์แพทย์และทีมแพทย์ผิวหนังกับเทคโนโลยีการรักษาที่ล้ำสมัย และผลิตภัณฑ์เวชสำอางที่โดดเด่น จึงทำให้ตลอดการก้าวย่างของพฤกษา คลินิก กรุ๊ป เป็นไปอย่างมั่นคงยาวนานมากกว่า  30 ปี ด้วยทุนจดทะเบียนของบริษัทในเครือมากถึง 120 ล้านบาท

“พฤกษา แลบบอราเทอรี่” คือ โรงงานผู้ผลิตเครื่องสำอางและเวชสำอางที่ยืนหยัดบนปรัชญาการทำธุรกิจว่า “ทุกผลิตภัณฑ์ของเราต้องดีที่สุดและเห็นผลลัพธ์ชัดเจนเสมอ”

เบื้องหลังชื่อเสียง และความสำเร็จอันสง่างามของพฤกษาคลินิก

การผสมผสานระหว่างความเป็นมืออาชีพของคณาจารย์แพทย์และทีมแพทย์ผิวหนังกับเทคโนโลยีการรักษาที่ล้ำสมัย และผลิตภัณฑ์เวชสำอางที่โดดเด่น จึงทำให้ตลอดการก้าวย่างของพฤกษา คลินิก กรุ๊ป เป็นไปอย่างมั่นคงยาวนานมากกว่า  30 ปี ด้วยทุนจดทะเบียนของบริษัทในเครือมากถึง 120 ล้านบาท

“พฤกษา แลบบอราเทอรี่” คือ โรงงานผู้ผลิตเครื่องสำอางและเวชสำอางที่ยืนหยัดบนปรัชญาการทำธุรกิจว่า “ทุกผลิตภัณฑ์ของเราต้องดีที่สุดและเห็นผลลัพธ์ชัดเจนเสมอ”

เส้นทางความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ เริ่มต้นจากก้าวเล็ก ๆ ที่มั่นคง

เพื่อตอบสนองด้านการรักษาอย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด พฤกษา คลินิก จึงมีแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเอง ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ให้ทุกการผลิตเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน

ด้วยหลักการดำเนินงานของคลินิกที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ของการรักษาและแก้ปัญหาสุขภาพผิวอย่างเห็นผลเป็นสำคัญ จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ได้รับการตอบรับที่ดีเป็นจำนวนมาก ผู้บริหารจึงมีเจตนารมณ์ส่งต่อความสำเร็จอันมีคุณค่าให้กระจายตัวสู่กลุ่มผู้ทำธุรกิจเครื่องสำอางและเวชสำอาง ตลอดจนผู้ที่ต้องการสร้างแบรนด์ของตัวเอง ด้วยการก่อตั้งพฤกษา แลบอราเทอรี่ขึ้น

เส้นทางความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ เริ่มต้นจากก้าวเล็ก ๆ ที่มั่นคง

เพื่อตอบสนองด้านการรักษาอย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด พฤกษา คลินิก จึงมีแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเอง ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ให้ทุกการผลิตเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน

ด้วยหลักการดำเนินงานของคลินิกที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ของการรักษาและแก้ปัญหาสุขภาพผิวอย่างเห็นผลเป็นสำคัญ จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ได้รับการตอบรับที่ดีเป็นจำนวนมาก ผู้บริหารจึงมีเจตนารมณ์ส่งต่อความสำเร็จอันมีคุณค่าให้กระจายตัวสู่กลุ่มผู้ทำธุรกิจเครื่องสำอางและเวชสำอาง ตลอดจนผู้ที่ต้องการสร้างแบรนด์ของตัวเอง ด้วยการก่อตั้งพฤกษา แลบอราเทอรี่ขึ้น

การเติบโตที่ยิ่งใหญ่บนรากฐานความตั้งใจดุจเดิม

ปัจจุบัน พฤกษา แลบบอราเทอรี่ คือ โรงงานผู้ผลิตเครื่องสำอาง ภายใต้การดูแลโดยทีมแพทย์ผิวหนังที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าและการันตีความสำเร็จของแบรนด์คุณ ด้วยมาตรฐาน ASEAN GMP ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

พฤกษา แลบบอราเทอรี่ โดดเด่นและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยทีมนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางประสบการณ์สูง รวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย มาตรฐานสากล ตลอดจนทีมนักการตลาด และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจ มากความสามารถที่พร้อมให้คำปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์และทำการตลาดแบบนักธุรกิจยุคใหม่

ถึงแม้ว่าก้าวแห่งการพัฒนาทางธุรกิจของเราจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดยั้ง ทว่าปรัชญาการดำเนินงานและวัฒนธรรมองค์กรของเรา ยังคงส่งเสริมให้บุคลากรมีความมุ่งมั่น พิถีพิถัน ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต มีมารตฐานการตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวด กระทั่งส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงสุดสู่มือลูกค้า

การเติบโตที่ยิ่งใหญ่บนรากฐานความตั้งใจดุจเดิม

ปัจจุบัน พฤกษา แลบบอราเทอรี่ คือ โรงงานผู้ผลิตเครื่องสำอาง ภายใต้การดูแลโดยทีมแพทย์ผิวหนังที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าและการันตีความสำเร็จของแบรนด์คุณ ด้วยมาตรฐาน ASEAN GMP ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

พฤกษา แลบบอราเทอรี่ โดดเด่นและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยทีมนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางประสบการณ์สูง รวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย มาตรฐานสากล ตลอดจนทีมนักการตลาด และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจ มากความสามารถที่พร้อมให้คำปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์และทำการตลาดแบบนักธุรกิจยุคใหม่

ถึงแม้ว่าก้าวแห่งการพัฒนาทางธุรกิจของเราจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดยั้ง ทว่าปรัชญาการดำเนินงานและวัฒนธรรมองค์กรของเรา ยังคงส่งเสริมให้บุคลากรมีความมุ่งมั่น พิถีพิถัน ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต มีมารตฐานการตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวด กระทั่งส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงสุดสู่มือลูกค้า

โรงงานผลิตเครื่องสำอาง ที่การันตีความสำเร็จ

  • พฤกษา แลบบอราเทอรี่ การันตีความสำเร็จของแบรนด์บนเส้นทางธุรกิจเครื่องสำอางและเวชสำอาง ด้วยกลุ่มลูกค้าและยอดการผลิตหลายล้านชิ้นต่อปี
  • ลูกค้าจำนวนมากของ พฤกษา แลบบอราเทอรี่ สามารถประสบความสำเร็จในฐานะแบรนด์สินค้ามาตรฐานระดับโลก ที่สามารถแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศ
  • การเติบโตและประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วของแบรนด์ลูกค้า ทำให้เราในฐานะผู้ผลิตได้มีความภาคภูมิใจ และมีกำลังใจที่จะมุ่งมั่นสร้างสรรผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูง และเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

โรงงานผลิตเครื่องสำอาง ที่การันตีความสำเร็จ

  • พฤกษา แลบบอราเทอรี่ การันตีความสำเร็จของแบรนด์บนเส้นทางธุรกิจเครื่องสำอางและเวชสำอาง ด้วยกลุ่มลูกค้าและยอดการผลิตหลายล้านชิ้นต่อปี
  • ลูกค้าจำนวนมากของ พฤกษา แลบบอราเทอรี่ สามารถประสบความสำเร็จในฐานะแบรนด์สินค้ามาตรฐานระดับโลก ที่สามารถแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศ
  • การเติบโตและประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วของแบรนด์ลูกค้า ทำให้เราในฐานะผู้ผลิตได้มีความภาคภูมิใจ และมีกำลังใจที่จะมุ่งมั่นสร้างสรรผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูง และเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

ใบ Certificate และมาตรฐานของเรา

ปัจจุบัน พฤกษา แลบบอราเทอรี่ คือ โรงงานผลิตเครื่องสำอาง ภายใต้การดูแลโดยทีมแพทย์ผิวหนัง ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า และการันตีความสำเร็จของแบรนด์คุณ ด้วยมาตรฐาน ASEAN GMP ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย มาตรฐานสากล