“เรายื่นจดแจ้ง อ.ย. ให้กับลูกค้า รวมทั้งยื่นเอกสารต่างๆ และดำเนินการจนเสร็จสิ้นทุกขั้นตอน จนสินค้าได้รับการจดแจ้งและขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง เพื่อรับรองสินค้าจากทางภาครัฐ เพื่อให้สินค้าของลูกค้าดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายและสามารถทำการตลาดได้อย่างเต็มรูปแบบ และในทุกช่องทาง”

ขั้นตอนการดำเนินการ

แจ้งชื่อแบรนด์ ชื่อสินค้า บรรจุภัณฑ์ และปริมาณบรรจุ

หลังจากเลือกสูตรสร้างแบรนด์ ได้แล้วลูกค้าจะต้องแจ้งชื่อแบรนด์และชื่อสินค้า เป็นภาษาอังกฤษและคำอ่านภาษาไทย พร้อมทั้งขนาดบรรจุที่ต้องการ และบรรจุภัณฑ์ที่ใช้

ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารตามที่ อ.ย. ร้องขอ

เอกสารที่สำคัญ คือ เอกสารผู้ว่าจ้างผลิต ซึ่งจะระบุในระบบของ อ.ย. ในหัวข้อผู้จัดจำหน่าย ซึ่งเป็นผลประโยชน์แก่แบรนด์ลูกค้าในการทำการตลาดต่อไป

เจ้าหน้าที่จัดเตรียมสูตรสินค้าตามที่ลูกค้าเลือกผลิต

เจ้าหน้าที่จะจัดเตรียมเอกสารสูตรประกอบกับเอกสารผู้จัดจำหน่าย ซึ่งใช้เวลาประมาณ 7 วัน ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเอกสารของลูกค้าด้วย จึงต้องรบกวนลูกค้าจัดเตรียมอย่างละเอียด เพื่อย่นระยะเวลาในการดำเนินการ

อ.ย.ทำการพิจารณาคำขอ

พิจารณาโดยสำนักงานอาหารและยา ฝ่ายเครื่องสำอาง ซึ่งใช้เวลาประมาณ 7-15 วันทำการ ทั้งนี้หากมีข้อท้วงติงหรือขอเอกสารพิเศษเพิ่มเติม จากทาง อ.ย. อาจจะทำให้ระยะเวลายาวนานออกไป

คำขอผ่านการอนุมัติ

ทางลูกค้าจะได้รับเอกสาร พร้อมเลขที่ใบรับจดแจ้ง จาก อ.ย. ซึ่งจะสามารถนำไปแสดงบนฉลากได้ โดยตัวเอกสารนี้ ทางเราจะจัดส่งให้ทางลูกค้าด้วย

รับข้อเสนอพิเศษทันที !