“เรามีทีมวิจัยและพัฒนา ที่เป็นทั้ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ที่จะคิดค้นสูตรที่มีประสิทธิภาพบนสารและนวัตกรรมที่กลั่นกรองแล้วจากแพทย์ และเภสัชกร พร้อมทั้งสร้างเอกลักษณ์ของสินค้าให้เป็นไปตามความต้องการของแบรนด์สินค้านั้นๆ พร้อมทั้งทดสอบเชิงลึกในเรื่องของค่าความคงตัวของสูตรและการเข้ากันระหว่างสูตรสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่ลูกค้าเลือกนำมาบรรจุ”

เงื่อนไขการผลิต

ขั้นต่ำการผลิตสินค้าที่ 500 ชิ้น หรือ 20,000 บาทต่อบิล

การวิจัยและพัฒนาสูตรสินค้า มีขั้นต่ำการผลิตที่ 5 กิโลกรัม หรือ 30,000 บาทต่อบิล

ลูกค้าที่นำบรรจุภัณฑ์ ฉลาก และกล่องมาเอง ต้องเผื่อให้การผลิตไม่ต่ำกว่า 10% ของจำนวนสินค้า หากเหลือทาง บริษัทจะจัดคืนให้พร้อมกับสินค้า

การนำสารสกัดมาเอง ลูกค้าดูแลสต๊อกสารเองและต้องเผื่อเวลาให้ตรวจเชื้อไม่น้อยกว่า 15 วัน

ขั้นตอนการพัฒนาสูตรสินค้า

แจ้งความต้องการของแบรนด์

แจ้งรูปแบบสินค้าที่อยากได้ ผลลัพธ์ที่อยากให้ออกมา แนวกลิ่นที่ชอบ สีที่อยากได้ หรือข้อจำกัดอื่นๆที่อยากให้เป็นจุดเด่นของแบรนด์

นักวิจัยจะทำตัวอย่างสูตร

สูตรผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการวิจัยตามความต้องการของลูกค้า แล้วนั้น ก่อนจะถูกส่งให้ลูกค้าทดลอง เราจะทำการทดลอง ภายในกับเจ้าหน้าที่ก่อน เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่ก่อให้เกิดความระคายเคืองผิว ใช้ระยะเวลา 15 วันทำการ ในกรณีที่มีวัตถุดิบ อยู่แล้ว แต่หากต้องนำเข้าตัวอย่างวัตถุดิบเพิ่มระยะเวลา จะเพิ่มขึ้น

ทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่

ลูกค้าสามารถปรับสินค้าได้อีก 3 ครั้ง ตามแนวความคิดเดิมที่เคยแจ้งไว้ เพื่อให้ได้ตามความต้องการมากที่สุด หากมากกว่า 3 ครั้งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ทดสอบผลค่าความคงตัวสูตร

หากเป็นการปรับเปลี่ยนจากสูตรมาตรฐานเล็กน้อยเช่น ปรับสีหรือปรับกลิ่น ใช้เวลา 15 วัน แต่หากเป็นสูตรที่ค้นคว้าใหม่ ใช้เวลา 30-90 วัน ตามความต้องการของแบรนด์

เข้าสู่ขั้นตอนการสร้างแบรนด์ต่อไป

รับข้อเสนอพิเศษทันที !