บริษัท พฤกษา แลบบอราเทอรี่ จำกัด

Office

88/11 หมู่ 1 ถนน 345 ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120

Office Hours

8:00 am – 17:30 pm (Monday – Saturday :Thailand)