ตำแหน่งงานว่าง

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ22-35 ปี
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • ระดับการศึกษา ปวสขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ตรวจนับสต๊อกสินค้า
 • .ตรวจสอบการจัดเก็บและดูแลสินค้าต่างๆ ให้เป็นระเบียบ
 • .จัดสินค้า และประสานงานกับแผนกเกี่ยวข้อง
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สถานที่ปฏิบัติงาน

บริษัท พฤกษาแลบบอราทอรี่ จำกัด
ที่อยู่ : 88/11 หมู่ 1 ถนน 345 ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ20-35 ปี
 • เรียนสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • ยินดีต้องรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถใช้โปรเเกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดทำเอกสารตามคำสั่ง
 • ประสานงานในระหว่างองค์กร
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สถานที่ปฏิบัติงาน

บริษัท พฤกษาแลบบอราทอรี่ จำกัด
ที่อยู่ : 88/11 หมู่ 1 ถนน 345 ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • เรียนสายที่เกี่ยวข้อง
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ทําการซ่อมแซม แก้ไขปัญหา เมื่อเกิดปัญหากับเครื่องจักรเบื้องต้นได้
 • ตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ
 • รายงาน ผู้บังคับบัญชา
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สถานที่ปฏิบัติงาน

บริษัท พฤกษาแลบบอราทอรี่ จำกัด
ที่อยู่ : 88/11 หมู่ 1 ถนน 345 ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ22-35 ปี
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • ระดับการศึกษา ปวสขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ตรวจนับสต๊อกสินค้า
 • .ตรวจสอบการจัดเก็บและดูแลสินค้าต่างๆ ให้เป็นระเบียบ
 • .จัดสินค้า และประสานงานกับแผนกเกี่ยวข้อง
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สถานที่ปฏิบัติงาน

บริษัท พฤกษาแลบบอราทอรี่ จำกัด
ที่อยู่ : 88/11 หมู่ 1 ถนน 345 ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ22-35 ปี
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • ระดับการศึกษา ปวสขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ตรวจนับสต๊อกสินค้า
 • .ตรวจสอบการจัดเก็บและดูแลสินค้าต่างๆ ให้เป็นระเบียบ
 • .จัดสินค้า และประสานงานกับแผนกเกี่ยวข้อง
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สถานที่ปฏิบัติงาน

บริษัท พฤกษาแลบบอราทอรี่ จำกัด
ที่อยู่ : 88/11 หมู่ 1 ถนน 345 ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

ใส่ใจชีวิตและสุขภาพ

 • ให้สิทธิ์พนักงานในการรักษาพยาบาล ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
 • ให้สิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลจากประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • ใช้สิทธิ์ค่ารักษาพยาบาล จากบัตรประกันสังคม
 • ให้สิทธิ์เบิกค่าทำฟัน
 • ให้สิทธิ์ในการตรวจสุขภาพประจำปี และวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี
 • ของขวัญสำหรับบุตรของพนักงาน (กรณีคลอดบุตร)
 • ของขวัญสมรสสำหรับพนักงาน

ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง

 • คอร์สฝึกอบรมภายในองค์กรที่จัดขึ้นต่อเนื่อง
 • คอร์สฝึกอบรมภายนอก โดยสามารถเลือกอบรมให้ตรงกับการสายงาน
 • หลักสูตรเรียนรู้ด้วยตนเอง จากสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่มีให้เรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ

สวัสดิการพิเศษอื่นๆ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • รางวัลพิเศษตามอายุการทำงาน และเงินโบนัส
 • สิทธิพิเศษการซื้อสินค้าในราคาพิเศษสำหรับพนักงานมุ่งพัฒนา

วิธีการสมัครงาน

ส่งใบสมัครของคุณไปยังที่อยู่ด้านล่าง

บริษัท พฤกษาแลบบอราทอรี่ จำกัด
ที่อยู่ : 88/11 หมู่ 1 ถนน 345 ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
 

เบอร์โทรศัพท์ : 02-981-4486 หรือ 081-359-8905

 

อีเมล : hr@pruksalab.com

ติดต่อสอบถาม HR !

081-359-8905