รางวัลที่ 8

     -ฟรี เนื้อผลิตภัณฑ์เดียวกัน 8,000 บาท
    รวมมูลค่า 8,000 บาท

 

 

เงื่อนไขการรับรางวัล

     1) สิทธิ์ในการจับรางวัล เมื่อชำระค่า พัฒนาสูตรในงาน Cosmoprof Bangkok 2023 มูลค่า 5,000 บาท เท่านั้น

     2) รางวัลนี้จะได้รับเมื่อ พัฒนาสูตรจนสั่งผลิตสินค้ากับบริษัทฯเท่านั้น

     3) เงื่อนไขสำหรับการพัฒนาสูตรสินค้า ต้อง

         3.1) ผลิตภัณฑ์สำหรับผิวหน้าที่ 50 กิโลกรัมขึ้นไป และ/หรือ มูลค่าสั่งผลิตเกิน 1 แสนบาท

         3.2) ผลิตภัณฑ์สำหรับผิวกายที่ 500 กิโลกรัมขึ้นไป และ/หรือ มูลค่าสั่งผลิตเกิน 1 แสนบาท

     4)รางวัลนี้สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

     5) รางวัลนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้

     6) ไม่สามารถโอนรางวัลนี้ ให้แก่บุคคลอื่นได้

     7) ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง แก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า