รางวัลที่ 4

     -ส่วนลด 10,000 บาท
     -ฟรี ค่าออกแบบ และพัฒนาสูตรสินค้า 8,500 บาท
    รวมมูลค่า 18,500 บาท

 

 

เงื่อนไขการรับรางวัล

     1) สิทธิ์ในการจับรางวัล เมื่อชำระค่า พัฒนาสูตรในงาน Cosmoprof Bangkok 2023 มูลค่า 5,000 บาท เท่านั้น

     2) รางวัลนี้จะได้รับเมื่อ พัฒนาสูตรจนสั่งผลิตสินค้ากับบริษัทฯเท่านั้น

     3) เงื่อนไขสำหรับการพัฒนาสูตรสินค้า ต้อง

         3.1) ผลิตภัณฑ์สำหรับผิวหน้าที่ 50 กิโลกรัมขึ้นไป และ/หรือ มูลค่าสั่งผลิตเกิน 1 แสนบาท

         3.2) ผลิตภัณฑ์สำหรับผิวกายที่ 500 กิโลกรัมขึ้นไป และ/หรือ มูลค่าสั่งผลิตเกิน 1 แสนบาท

     4)รางวัลนี้สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

     5) รางวัลนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้

     6) ไม่สามารถโอนรางวัลนี้ ให้แก่บุคคลอื่นได้

     7) ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง แก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า